Naši kandidáti

1. Ing. Martin Mach, 38 let, ekonom, člen Strany zelených

2. Mgr. Hana Nečasová, 37 let, učitelka, bez politické příslušnosti

3. Jiří Guttenberg, 33 let, cestmistr, bez politické příslušnosti

4. Petr Jizba, 31 let, stavební technik, bez politické příslušnosti

5. Božena Nová, 56 let, pracovník ochrany přírody, bez politické příslušnosti

6. Milan Koloc, 45 let, skladník, bez politické příslušnosti

7. Jiří Andelt, 44 let, podnikatel, bez politické příslušnosti

8. František Houžvic, 37 let, hodinář, bez politické příslušnosti

9. Martina Klementová, 33 let, učitelka, bez politické příslušnosti

10. Mgr. Luboš Skopec, 36 let, učitel, bez politické příslušnosti

11. Karel Dlouhý, 39 let, mechanik, bez politické příslušnosti

12. Mgr. Jiřina Trunková, 38 let, učitelka, bez politické příslušnosti

13. Jiří Zabilanský, 36 let, strojník, bez politické příslušnosti

14. Dana Dlouhá, 40 let, vedoucí školní jídelny, bez politické příslušnosti

15. Karel Zabilanský, 28 let, zahradník, bez politické příslušnosti

 

VOLEBNÍ PROGRAM STRANY ZELENÝCH

Kvalita života ve Mšeně

Zdravé a čisté, moderní město Mšeno

Snahou našich kandidátů bude zajistit, aby Mšeno bylo čisté, pěkné a zdravé město, město s jasnou vizí rozvoje a přitažlivé pro návštěvníky našeho kraje, stávající i nové obyvatele.

Tohoto cíle chceme dosáhnout pomocí následujících aktivit :

· snížení emisí ze spalování uhlí – vytvoření dotačního fondu pro podporu přechodu od uhlí k obnovitelným zdrojům pro domácnosti, poradenská činnost v oblasti technologické i ve financování pro občany i firmy

· pokračování v projektu „Energeticky soběstačné město Mšeno“, tj. vybudování městské kotelny na biomasu a postupný odklon od spalování uhlí zejména u velkých zdrojů znečištění – radnice, škola, sokolovna, bytovky

· progresivní hospodaření s odpady (změna vyhlášky o svozu TKO v duchu zákona o odpadech; zintezivnění třídění odpadů a zvýšení výnosů z takto získaných surovin; vybudování sběrného dvora; vybudování městské kompostárny, případně dalších provozů ve spolupráci s nájemcem skládky)

· sleva na poplatcích na skládce pro občany Mšena

· finance – zvýšení čerpání zdrojů z EU a efektivity hospodaření města, dořešení ekonomiky provozu DS

· podpora místního školství – realizace nové vzdělávací reformy formou finančních investic, preventivních programů, výměnných pobytů.

· podpora spolků a zájmových skupin občanů – 1 % z rozpočtu města každoročně (cca 200–300 tis. Kč)

· péče o čistotu ve městě – řešení problému psích výkalů a „nedbale“ odložených odpadů

· zapojení do projektu „Zdravá města“ www.nszm.cz

· nalezení partnerských měst – otevření se světu, čerpání zkušeností

· zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, zlepšení možnosti dojíždět za prací, více spojů v turistické sezoně a zlepšení stavu místních komunikací

· aktivnější zapojení města do regionálních struktur – SOK, o.s. Vyhlídky aj.

· informovanost občanů – budeme klást důraz na úplnou a včasnou informovanost občanů a otevřenost městského úřadu směrem k veřejnosti

· podpora cestovního ruchu v udržitelných mezích pro okolní přírodu, orientace na železnici

· podpora kulturních aktivit občanů a spolků

· podpora místních firem – přednostní zadávání menších zakázek (při splnění cenových a kvalitativních parametrů) místním firmám. Větší zakázky budeme zásadně zadávat průhledným výběrovým řízením

· dopravní situace – realizace bezpečnostních opatření na silnicích ve městě, zajištění práv a zájmů chodců, represivní opatření proti řidičům ignorujícím předpisy

· podpora aktivit mládeže ve volném čase – výstavba víceúčelového hřiště a běžecké dráhy za školou, podpora sportu

· zajištění dodržování vyhlášek a jiných závazných předpisů

· dokončení rekonstrukce koupaliště

· modernizace městského rozhlasu a jeho zavedení i do částí města (Sedlec atd.)

· oprava fasády kostela sv. Martina – ve spolupráci s církví pomůžeme nalézt zdroje na financování nákladné opravy