Naši kandidáti

1. Martin Pavlík, 43 let, zootechnik, bez politické příslušnosti

2. Ivana Říhová, 55 let, knihovnice, bez politické příslušnosti

3. Bc. Václava Benešová, 42 let, živnostník, členka KDU–ČSL

4. Alena Oupická, 40 let, živnostník, bez politické příslušnosti

5. Vlasta Andeltová, 43 let, živnostník, bez politické příslušnosti

6. Hana Sasková, 38 let, prodavačka, bez politické příslušnosti

7. Naděžda Marečková, 45 let, pracovnice DS Mšeno, bez politické příslušnosti

8. Eva Loukotová, 46 let, účetní, bez politické příslušnosti

9. Mgr. Veronika Skopcová, 37 let, učitelka, bez politické příslušnosti

10. Otakar Hanuš, 37 let, živnostník, bez politické příslušnosti

11. Jakub Beneš, 20 let, student, bez politické příslušnosti

12. Jiřina Dvořáková, 39 let, živnostník, bez politické příslušnosti

13. Mgr. Markéta Palkosková, 48 let, učitelka, bez politické příslušnosti

14.  Libuše Bursová, 41 let, fakturantka, bez politické příslušnosti

15.  Mgr. Mária Lachetová, 56 let, důchodce, bez politické příslušnosti

¨

Volební program KDU - ČSL

1. podpora trhu práce

- pomoc při tvorbě nových pracovních pozic, zejména v oblasti sociálních služeb

- prohloubit spolupráci s Pracovním úřadem Mělník

- vhodné využití grantů EU, využití programů MPSV ČR, podpora práce na projektech – zisk financování


2. podpora sociálních služeb, podpora seniorů, rodin a dětí

- CHARITA – zlepšení péče o seniory a sociálně slabé, vytipovat a oslovit spoluobčany, nabídnout jim tuto pomoc, snažit se zlepšit způsob jejich života

- Podpora práce s hendikepovanou mládeží, navázat pracovní kontakty s ústavem sociálních služeb v Nebuželích

- Navázat užší spolupráci se zájmovými organizacemi ( ZO ČSZ, ZO ČSV, Baráčníci TJ SOKOL, ….), uspořádat besedy a přednášky na různá životní témata

- Pomoc při akcích ZŠ, MŠ – vyvíjet iniciativy ze strany zastupitelstva a MěÚ

- Zajistit pořádání každoročního jarmarku s ukázkami starých řemesel a rukodělných prací

3. Pro MěÚ Mšeno zajistit přenesené pravomoci při výkonu státní správy, které přinesou pro Mšeno nová pracovní místa a možnost migrace nových lidí.