Vdovy, které měly přiznaný vdovský důchod před rokem 1996 a měly ho krácený pro „souběhové maximum se starobním důchodem“, mohou nyní požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení v Mělníku o dopočítání tohoto důchodu. OSSZ důchod přepočítá a od 1. 7. 2006 je možno vyplácet důchody v plné výši. Žadatelé s sebou na OSSZ přinesou občanský průkaz, úmrtní list manžela a původní rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu (pokud toto rozhodnutí již žadatel nemá, nemusí ho předložit). Žádost musí být podána do 31. 10. 2006, po tomto datu již nebude možné zpětně o zvýšení důchodu požádat.