Naši kandidáti

1. Svatopluk Houserek, 53 let, podnikatel, bez politické příslušnosti

2. Ing. Jaromír Flígl, 43 let, zaměstnanec ŽÚ, člen ČSSD

3. Václav Hájek, 60 let, důchodce, bez politické příslušnosti

4. Dana Svobodová, 38 let, ředitelka MŠ, bez politické příslušnosti

5. Miroslav Zedník, 60 let, důchodce, bez politické příslušnosti

6. Josef Jizba, 55 let, údržbář, bez politické příslušnosti

7. Marie Štráchalová, 63 let, starostka, bez politické příslušnosti

8. Jiří Maronczak, 47 let, zaměstnanec ŽÚ, bez politické příslušnosti

9. Václav Zajpt, 57 let, vedoucí Městských lesů, bez politické příslušnosti

10. Jan Krúpa, 44 let, provozní mistr, bez politické příslušnosti

11. Josef Babák, 44 let, technik, bez politické příslušnosti

12. Milan Kummer, 42 let, technik, bez politické příslušnosti

13. Martin Beer, 36 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti

14. Václav Gurvay, 32 let, dělník, bez politické příslušnosti

15. Monika Houžvicová, 29 let, prodavačka, bez politické příslušnosti

 

Volební program ČSSD

JISTOTY A PROSPERITA

Kromě základních stálých potřeb města Mšena, jako je:

zajištění bezpečnosti občanů – zlepšení komunikace a spolupráce města s Obvodním odd. PČR, dokončení dopravního značení apod.

zajištění základních služeb –zachování dopravní obslužnosti, zdravotnictví, sociálních služeb

opravy a údržba kulturních a historických památek města –  např.rekonstrukce kapličky Skramouš,  oprava hřbitovních zdí ve Mšeně a na Hradsku

rozvoj spolkového, sportovního a kulturního života ve Mšeně – forma grantových příspěvků na činnost


je naším cílem ve výše uvedeném období zajistit:


III. etapu rekonstrukce koupaliště – oplocení, podlahy ve vestibulu, fasáda vybavení dětského koutku

realizace sportovišť v Debři – dětské hřiště, prvky pro mládež, odpočinkový servis pro turisty (altány, lavičky, odpadkové koše...)

opravy místních komunikací – Havlíčkova, Klůček, Školní – zesílení povrchu, Žižkova, Na Tržišti rekonstrukce povrchu

dokončení poslední etapy kanalizace Mšena – ulice Boleslavská, Nádražní

realizace I. etapy protipovodňových opatření Skramouš

pokračování v rekonstrukci budovy základní školy - okna

provedení vyhodnocení možnosti energetické soběstačnosti města –zajištění dotací a finančního zabezpečení, projektové dokumentace, příprava realizace

¨  Dlouhodobým cílem je podpora turistického ruchu, který by i v budoucnu měl zvyšovat příjmy mšenských podnikatelů, a tím i obce. Konkrétně by se mělo jednat o aktivní podporu města při zřizování ubytovacích míst sloužících návštěvníkům Mšena, podporu prezentace mšenského regionu jak pomocí již fungujícího infocentra, tak zvýšenou informovaností v regionálním tisku.