Ve Mšeně žijí lidé, kteří by pro jeho zvelebení, obohacení kulturního, sportovního i společenského života dali život. Škoda, že jejich příklad málo táhne. Odměnou jim může být pouze pochvala v Mšenských novinách, na zasedání zastupitelstva, zájem a uznání občanů. Opakem jsou „mudrlanti“,  stojící stranou a vše kritizující podle svých mylných iluzí.

   Nezajímá je život města. Přesto na ulici či v hostincích dokážou zasvěceně hovořit o dění na radnici, kdo a jak pracuje v úřadě a zastupitelstvu. Tvrdí, že na radnici si nalezli jedni a ti samí. Námitka „Volí je občané a ti je nejlépe znají“ neobstojí. Plivat na vykonanou práci všech, kteří se na ní podílejí, je vizitkou občanské pasivity a pokleslé morálky.

   Hlubší poznání o správě města přibližují Mšenské noviny a zasedání zastupitelstva. Tam se projednává městský rozpočet, plnění volebního programu, řešení problémů a potřeb občanů, dění ve městě, doprava, životní prostředí, služby, zdravotnictví, školství, uskutečňování investičních akcí a programy zájmových organizací. Na zasedání voliči nejlépe poznají, kdo co dělá pro město a kdo si v příštím období zaslouží znovuzvolení.

   V otevření diskuzi na zasedání zastupitelstva mají občané právo dotazovat se, pronášet kritiku, připomínky a návrhy. Účast na zasedání zastupitelstva není ztraceným časem. Přináší poznání, co město potřebuje, v čem je zapotřebí pomoci, v jaké komisi uplatnit své schopnosti, a tím se podílet na rozvoji města. Jak se budeme podílet na jeho rozvoji, tak v něm budeme žít.

Jan Bursa