Termíny ukončení akcí: městské lázně do 30. 9., Zahradní ulice do 15. 10. (bez koberce)

Městké lázněVe Mšeně letos probíhají dvě akce, které jsou tak říkajíc „pod drobnohledem“ občanů – rekonstrukce městských lázní, pýchy města Mšena, a kompletní rekonstrukce Zahradní ulice včetně nového asfaltového povrchu. Protože se posunul termín dokončení obou náročných akcí, zašel jsem za Marií Štráchalovou, starostkou města Mšeno, abych se zeptal na důvody odložení a další zajímavosti z realizace obou akcí.

Mšenské noviny: Na letošní rok byla naplánována kompletní rekonstrukce mšenského koupaliště i budovy městských lázní. Termín otevření bazénu pro letošní sezonu byl 1. srpen 2006. Nyní se občané dozvěděli, že předání objektu se uskuteční až 30. září 2006.
Problém byl především v tom, že okolo bazénu nestačil v potřebné hustotě narůst trávník, který by se měl před otevřením pro návštěvníky nejméně dvakrát posekat. Proto jsme po delším zvažování museli původní termín 1. srpen, řečeno sportovní terminologií, „odpískat“ a v letošní sezoně lázně, ač je nám to upřímně líto, prostě neotevřít. V současné době probíhají úpravy a opravy podle projektové dokumentace s cílem převzít rekonstruovaný objekt do 30. září letošního roku podle platné smlouvy o dílo.

MN: Můžete přiblížit, co všechno se na koupališti za celý rok stalo?
Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, vody a kanalizace. Vzniklo nové sociální zařízení pro muže i ženy, přičemž obě budou mít tzv. bezbariérový přístup, který umožní jejich využití i postiženým občanům. Těm ostatně poslouží i výtah do bazénu.

MN: Co se změnilo v bazénu?Ukrytá fontána
Byl rekonstruován celý plášť velkého bazénu. Přibyla brodítka při vstupech a také tři sprchy. Pamatovali jsme i na děti, jejichž brouzdaliště je zvětšené a vybavené skluzavkou. Na začátek října uvažujeme o slavnostním předání celého areálu.

MN: Jaká je situace v Zahradní ulici?
Město a firma VKM Kladno předala 17. 8. staveniště firmě ZKP Kladno, která má na dokončení prací termín 15. říjen.

MN: Co všechno musí kladenský dodavatel do termínu dokončení rekonstrukce stihnout?
V celé délce ulice se musí strhnout 40 cm materiálu, který vystřídá kámen. Na straně přilehlé k bytovkám přibude nový chodník. Také některé lampy veřejného osvětlení se posunou blíže k okraji chodníku. Na opačné straně ulice přibudou zelené pásy, na vjezdy k jednotlivým domům přijde zesílená dlažba.

MN: Z jakých financí je celá stavba hrazena?
Na rekonstrukci Zahradní ulice jsme si vzali úvěr od Komerční banky.

MN: Vyskytly se zde nějaké problémy?
Především v tom, že výkopy při rekonstrukci vedení a přípojek vodovodní sítě byly dost hluboké a zemina si musí náležitě „sednout“. Proto přijde na vozovku v Zahradní pouze kámen a štěrk, který pokryje ještě letos slabý asfaltový nástřik, jenž umožní dopravní využití i zimní údržbu vozovky. Definitivní koberec bude položen až na jaře příštího roku.

MN: Jak se bude řešit povrch v okolí kostela sv. Martina?
Kolem zadního traktu kostela se vrátí historická dlažba, která tu byla také v minulosti.

MN: Co dodat závěrem?
Městskému úřadu se do konce srpna za pomoci firmy Guttenberg s. r. o. podaří dokončit stavbu 3 garáží na dvoře radnice. Rekonstruovaná ulice tak dostane už nyní upravený začátek.

Ptal se a fotografoval Karel Horňák