Paní Pecherová ze Živonína oslavila 100. narozeninyPaní Pecherová s dcerami

   Významným dnem pro Annu Pecherovou ze Živonína se stal 18. srpen 2006. Před sto lety spatřila svět a od té doby v něm žije. Musela tvrdě pracovat. Plnou lásku věnovala výchově dvou svých dcer, které ji také přišly v tento slavnostní den navštívit – viz foto Karla Horňáka. Stejně tak pečovala o čtyři vnoučata. Dočkala se ještě čtyř pravnoučat, která stejně miluje a dělají jí radost. Nyní prožívá stáří v Domově seniorů ve Mšeně.

   Ráno jí přišly blahopřát sestřičky, po nich dcery s vnoučaty. Potěšily ji i další návštěvy – ředitelky domova Blanky Dvorščíkové a Hany Burdové i sloužících sestřiček. Srdečně jí popřály hodně zdraví a šťastné dny. Předaly dárek a zahrnuly ji květinami.Gratulace p. starostky

   Jubilantku dáíle poctily svou návštěvou Marie Štráchalová, starostka města Mšeno, a ing. Marie Pechová, ředitelka Okresní správy sociálního zabezpečení Mělník. Předaly jí blahopřejné dopisy, květiny a dárek. Radost jí udělala paní starostka věnováním mšenského tolaru vydaného k 700. výročí první zmínky o Mšeně.

Jan Bursa