V červencových Mšenských novinách byla v článku Radních bude patnáct zveřejněna nepřesná čísla v odstavci Rozpočtová úprava č. 2. Tyto nepřesné informace poškodily ing. Martina Macha, webmastera našich internetových stránek, a současně i organizátory akce Plovárna.

   Správná informace: ing. Mach obdržel od města odměnu 20 tis. Kč za správu našich webových stránek, které se již podruhé (v roce 2004 a 2005) umístily na druhém místě v rámci kraje (soutěž Zlatý erb), za což by si ing. Mach zasloužil mnohem větší odměnu, ale chápe finanční situaci města.

   Akce Plovárna: zastupitelé města se dohodli, že své měsíční odměny nepobírají během roku, ale vždy několikrát ročně rozhodnou, na jakou akci své odměny poskytnou. V tomto případě se jednalo o celkem 24 tis. Kč, kterými byl pokryt schodek na této akci.