Chorušickou pouť zkrápěly vytrvalé dešťové přeháňky 

1   Doufejme, že ne na dlouho byla letošním počasím  přerušena tradice pěkného slunečného počasí při konání chorušických poutí. S počasím je úzce spjata návštěvnost podobných akcí a ta byla letos dle stánkařů zhruba poloviční oproti minulým letům. Tyto údaje se však netýkají  kulturního programu pouti, ani jeho návštěvnosti. Mše svatá i program v kostele Nanebevzetí P.Marie byly ozdobeny restaurovaným originálem milostného obrazu Bolestné Panny Marie Chorušické. Velký dík za tuto skutečnost i přípravu pouti patří páteru Leopoldu Pasekovi.

   Jedinečnou možnost pro návštěvníky seznámit se s historií kostela v Chorušicích i vznikem poutního místa, obdobím jeho největší slávy a historií do dnešní doby připravil Mgr. Dušan Foltýn, historik a autor knihy Chorušice, Choroušky, Zahájí – kapitoly z dějin a místopisu. Poutavému vyprávění naslouchalo na 55 lidí. Po skončení byla v prostorách obecního úřadu otevřena velmi navštěvovaná  výstava zajímavých dokumentů z historie obce (katastrální mapy, záznamy z urbářů apod) a na sále hostince výstava vybraných textů z připravené knihy uvedeného názvu, obě v přímé spolupráci s Mgr. Foltýnem.

3   Perlou pouti pro zájemce o historii obce, mezi nimiž nechyběla ředitelka Státního okresního archívu v Mělníku PhDr Jana  Kořínková, byl sobotní odpolední program Mgr.Foltýna s názvem Osm století Chorušic, doprovázený recitací básní autora Josefa Pražáka v podání Josefa Kubiase, člena literárního klubu Pegas v Mělníku. V podání Mgr. Foltýna jsme se vypravili do časů německých rytířů a od dávné minulosti za promítání historických dokladů, dokumentů a snímků přenesli během dvouhodinového výkladu do doby, kterou má většina z přítomných v paměti. Závěrem v diskuzi s přítomnými autor řešil termínové drobnosti v rámci připravované knihy o obci, mj. se z vyprávění p. Ladislava Vacha dozvěděl, že do Chorušic v roce 1945 dorazily tanky  sovětské armády 10. května. Jeden z nich naboural do statku čp.24, který musel být opraven. 4

   Sobotní program Mgr. Dušana Foltýna končil kolem 18. hodiny nad debatou o archivu rodiny Pražákových z Choroušek čp.7. Reakce na jeho vystoupení byly okamžité – kromě zaslouženého potlesku přítomných to byla slova chvály a uznání, gratulace představitelům obce k výběru autora knihy o obci, který toto dílo tvoří nejen znalostmi a přístupem, ale v neposlední řadě srdcem historika. Předpokládaný termín vydání knihy o obci a jejích částech je začátek září 2006 a je na co se těšit.

5I nedělní program byl přes nepřízeň počasí pěkně navštívený. Zejména děti bavil Maxipes Fík a klaun Ferda, Hašlerka přilákala okolo 65 lidí. Zajímavým zpestřením a pěkně navštívené  bylo promítání průběhu újezdských májů na sále hostince. Bohužel, „díky“ poruše techniky nedošlo na záběry z minulých chorušických poutí. Tradiční tečkou se stal koncert v kostele, tentokráte smyčcového kvarteta pražské konzervatoře.

   Letos na přípravu a průběh náročný program pouti pomohli kromě tradiční agentury Jiřího Výšky zajistit jak místní, tak všichni pracovníci obce Chorušice. Všem za jejich činnost a přispění děkujeme. Zvláštní poděkování patří občanskému sdružení Vyhlídky v čele s předsedkyní Mgr. Galinou Čermákovou z Nebužel. Toto o. s. působící v regionu Sdružení obcí Kokořínska, Liběchovky a Mělníka se stalo příjemcem podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu POV – Leader „Regionální zážitková turistika – Leader“ a finančně velmi významně podpořilo jak vydání knihy, tak i samotné konání kulturního programu chorušické pouti.

Martin Bauer