Přistěhovalci se v novém bydlišti nazývají náplavem. Tak tomu bylo už během devatenáctého století a platí to stále. Záleží na každém člověku, jak se svým chováním a zapojením do života v místě sžije se starousedlíky. Seznámit se s historií i současností Mšena a s Kokořínskem, jeho krajinou a trasami procházek do půvabného okolí využili klienti mšenského Domova seniorů.

   V pondělí 22. května po obědě je navštívily Marie Červinková a Marie Říhová, tetičky Obce baráčnické ve Mšeně, a Břetislav Beneš z místní organizace Českého svazu zahrádkářů. Po přivítání besedovali sousedsky jako za starých časů. Funkcionářské oficiality sem měly zakázaný přístup. Účastníci zaujatě poslouchali vyprávění pana Beneše o historii Mšena – od jeho vzniku až po současnost. Přiblížil památná místa, významné osobnosti, události ovlivňující proměny města a jeho rozvoj do současné podoby. Tetičky ho občas doplňovaly. Při procházce městem se málokdo zamyslí nad 700letou minulostí města, protkanou slávou i smutnými událostmi i čilým spolkovým životem, což připomínají početné pamětihodnosti.

   Ve druhé části besedy vedl pan Beneš své posluchače do blízkého okolí plného lesů, hlubokých roklí, obdivuhodných skalních útvarů a náhorních planin. Dalo by se říci – všechny cesty vedou na Kokořín a do údolí říčky Pšovky. Zavzpomínal i na zaniklé mlýny. Po tak podrobných informacích musí Mšeno zákonitě přirůst k srdci každému, s předsevzetím přiložit ruce k jeho dalšímu životu.

Jan Bursa