Nesmírným kulturním bohatstvím se může pyšnit náš národ. Je na něm, aby je poznával, uchovával a rozmnožoval. Stačí uvést historické stavby, technické památky, umělecká díla, hudební díla, literaturu, lidové písně, zvyky, obyčeje, pranostiky, sběr se zpracováním a užitím bylinek.

   Takový ráz měla beseda v knihovně Domova seniorů. Ivana Říhová, vedoucí městské knihovny, podala k těmto tématům podrobný výklad, kde se příslušné místo nachází. Přiblížila skryté zajímavosti, krásy měst a přírody v naší republice. Jen je navštívit podle cestopisné literatury, seznámit se s nimi, podrobně si je prohlédnout a uchovat v paměti.

Jan Bursa