Nablýskaní veterániZUŠ MšenoMS Liška

Oslavy 700 let se staly jedinečnou příležitostí pro představení místních spolků

V sále radnice   Velké množství lidí zavítalo na mšenskou radnici. V přízemí si návštěvníci mohli prohlédnout písemnosti od počátku až po současnost našeho města. Pamětní kniha uchovává zápisy vzácných návštěv, podpisy významných osobností, turistických a sportovních zájezdů i mezinárodních sportovních utkání.

   Sál v prvním patře se změnil v improvizovanou výstavní síň. Všechny zájmové a sportovní organizace na svých panelech i stolcích informovaly o své historii, činnosti a poslání. Nechyběly fotografie ani stručné popisy toho, co se podařilo a co udělat pro další rozvoj. Spolky svou aktivitou pomáhají rozvoji města, oživují jeho kulturní a společenský život. O jejich soustavné a úspěšné aktivitě se běžně ví v okrese, ale hovoří se o ní uznale i v kraji či celé republice a ve sportu i za hranicemi naší vlasti. Členové mšenských spolků vychovávají své nástupce a umožňují účelné využití volného času ve správném kolektivu. Za každou akcí je vidět spousta hodin poctivé práce a organizačního úsilí. Je sympatické, že každoročně posouvají laťku své úrovně o stupínek výš. Příští generace budou mít na co navazovat.

   Prohlídka stálé expozice mšenského muzea, pobočky Regionálního muzea v Mělníku, dává podnět k častější návštěvě. DoZŠ Mšeno sbírky přibývají další exponáty. Vývoj lidské činnosti a života oživuje srovnávání. Lze jen věřit, že sem povedou i prázdninové kroky mnohých turistů, kteří navštíví naše městečko během letní turistické sezony.

   K prohlídce se otevřela i hasičská zbrojnice, kde Sbor dobrovolných hasičů Mšeno připravil prohlídku hasičské techniky. Zvídavým návštěvníkům ukázali nejen své vybavení, ale i způsoby likvidace zhoubných požárů.

Plochodrážní speciál   Sokolovna a náměstí před poštou byly zasvěceny milovníkům motoristického sportu. Tři mšenské spolky – veteráni, klub Enduro a plochá dráha – připravily pro návštěvníky prezentaci soutěžních strojů. Mohli jsme tak spatřit nejen motokrosové stroje ze soutěží v enduru, ale i nablýskané motocyklové veterány, které doplnily plochodrážní speciály. Vše bylo doplněno výstavními panely s dalšími informacemi. Velmi zajímavé bylo promítání starších motoristických filmů z akcí konaných ve Mšeně v minulosti.

   Co tedy dodat? Myšlenka představit činnost místních spolků padla díky obětavé přípravě jejich členů na velmi úrodnou půdu. Ohlasy návštěvníků svědčily o překvapení, že v našem městě existuje tolik zájmových sdružení, v nichž se zápalem pracují jejich členové. Povedlo se i prodloužení výstavy o další týden, takže ji mohly shlédnout i děti z mšenských škol. Všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli, patří veliké poděkování.
VčelařirybářiChovateléMS Mšeno
BaráčníciSokolEnduro klubMŠ Mšeno
SK MšenoLezecký klub