123

Mšenskou farnost vede od začátku července Mgr. Bohuslav BártekMons. P. Posád

   Slavnostní tečkou za oslavami 700 let od první zmínky o Mšeně se stala mše, kterou celebroval Mons. Mgr. Pavel Posád, litoměřický biskup. Dalším vzácným hostem, který zavítal do mšenského kostela sv. Martina, byl páter Jan Jucha, farář mělnického chrámu sv. Petra a Pavla. Důvodem účasti vysokých představitelů katolické církve na slavnostní mši bylo kromě tradiční bohoslužby i slavnostní jmenování nového faráře pro místní farnost. Po faráři Jozefu Pirohovi, který ze Mšena odešel ze zdravotních důvodů, se funkce nového duchovního pastýře od 1. července letošního roku ujal Mgr. Bohuslav M. ŠtráchalováBártek, který od Mons. Mgr. Pavla Posáda převzal jmenování a přijal rovněž symbolický klíč od celé farnosti. Litoměřický biskup popřál novému mšenskému faráři v jeho novém působišti hodně úspěchů.

  
Pavel Posád při mši   Téměř zcela zaplněný chrám sv. Martina pak byl účasten slavnostní mše, při níž Mons. Mgr. Pavel Posád apeloval především na zlepšení mezilidských vztahů a respektování člověka člověkem. Výročí, které jsme nyní oslavovali, označil za inspirativní pro další život města i jeho občanů. O kvalitní hudební doprovod slavnostní mše se postarala zpěvačka paní Sylva Hejnová a varhaník pan Miroslav Beneš. V závěru mše vystoupila paní Marie Štráchalová, starostka města, s gratulací a květinami novému panu faráři a popřála mu na novém působišti hodně úspěchů.

Životopis nového farářeMgr. B. Bártek

Páter Mgr. Bohuslav Bártek se narodil v roce 1960 ve Vsetíně. Dětství prožil ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí, kde chodil 5 let také do základní školy. Poté se vyučil prodavačem potravinářského zboží a toto povolání vykonával celých 16 let ve Valašském Meziříčí, z toho větší čas pracoval jako vedoucí prodejny a vedl spokojený, ovšem jak sám říká, nikoli šťastný život. S myšlenkou na kněžský život začal koketovat po vojně v Košicích. Nejprve si udělal ve Vsetíně maturitu s nástavbou a po sametové revoluci se mu otevřela i cesta na teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal magisterský titul. V roce 1995 byl v Litoměřicích vysvěcen na jáhna pro litoměřickou diecézi. O rok později – 16. května 1996 – byl v moravské Zašové vysvěcen na kněze. Poté působil jako farář rok v Chomutově, po 5 letech v Mostě a Benešově nad Ploučnicí, odkud v červenci 2006 přichází do Mšena. Jeho krédem je pozoruhodná myšlenka: „Nešel jsem na kněze, abych se knězem stal, ale abych jím byl.“

Popřejme i my novému faráři hodně úspěchů při práci v jeho novém působišti.