Průvod vyjíždíVítání hostůSlavnostní průvod
Zahájení oslav bylo stylové: průvod panovníkovy družiny městem

   U rybníka Černík se utábořila královská družina s králem Václavem III., královnou Violou a Hynkem Berkou z Dubé. Král objížděl svá panství. Prohlížel, co se na nich po 700 letech změnilo. Král s chotí se usadil na přechodném trůně střeženém zbrojnoši. Starostka Marie Štráchalová králi vyjádřila svou radost z návštěvy. Slíbila mu doprovod, aby se přesvědčil o proměně Mšena a jeho pracovitého lidu. Přivítala ho staroslovanským obyčejem – chlebem a solí. Král poděkoval za vřelé přivítání a rozvoj majetku.

   Hynek Berka z Dubé pochválil krále za moudré rozhodnutí svěřit část panství do Dubé. Starostka pozvala Václava III. k prohlídce Mšena. Král s chotí a blízkým doprovodem nasedli na koně. Ostatní členové královského dvora, zbrojnoši s halapartnami, pochopové a mniši se seřadili do průvodu. Za doprovodu středověké hudby pokračovali v cestě. Král s chotí se zastavil na občerstvení v krčmě Kočičina. Poručil si víno. Než se ho dočkal, obtěžovala ho povětrná ženština Flori. Král zavelel pochopům: „Odveďte ji!“ Ti – neznalí lidských práv – s ní zacházeli až surově. Krčmář donesl králi víno křtěné vodou. Král to poznal, rozčílil se a pochopové měli další práci. Nepoctivce spoutali a spolu s Flori ho odváděli k soudu.

   Průvod se blížil k náměstí. Tam hradní trubači slavnostními fanfárami oznamovali příjezd krále. V cíli se starostka ptala na dojmy z cesty. Václav III. byl spokojený až na nepříjemnost v krčmě. Starostka mu vysvětlila, že tyto nešvary stále přetrvávají, a město je vůči nim bezmocné. Král radil používat takové tresty, které vzápětí následovaly. Pochválil upravené domy, snahu města starat se o svůj rozvoj a spokojenost lidí. Královna pochválila město za péči o staré lidi důstojným bydlením v paláci pro ně postaveném. Král odsoudil nepoctivého krčmáře k vsazení do klády a poběhlici k přivázání ke kůlu hanby. Pochopové rozsudek vykonali okamžitě.

   Mnich František požehnal městu s přáním dalšího rozkvětu. Starostka poděkovala králi za spokojenost a rady. Předala mu dárek a pozvala královský pár k besedě na radnici. Starověká hudba na náměstí doprovázela rytířské souboje a tehdejší dvorní tance. Velikou královskou družinu v režii Ivana Neubauera společně vytvořili divadelníci z Mělníka, Neratovic a Mšena.
Uvítání na náměstíVáclav III. s ViolouKrál Václav III.Tresty nepoctivcům