Obec Chorušice, spolky a všichni pořadatelé zvou srdečně všechny na letošní chorušickou pouť, konanou ve dnech 5. a 6. srpna 2006. Perlou letošní pouti bude vydání knihy s názvem Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z historie a místopisu, autora Mgr.Dušana Foltýna, historika AV ČR a CMS při UK v Praze. Velmi nevšedním zážitkem pro přítomné jistě bude komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí P. Marie s detailním výkladem o dějinách farnosti i vzniku poutního místa, poté v sobotním odpoledni prezentace knihy, vyprávění autora a promítání  zajímavých dokumentů z historie obce.

PROGRAM POUTI

Sobota 5. srpna 2006

  9,00 h Poutní mše svatá – kostel Nanebevzetí P. Marie v Chorušicích
10,00 h Zahájení provozu atrakcí a stánků
10,30 h Komentovaná prohlídka děkanského a poutního kostela Nanebevzetí P.Marie –  dějiny farnosti a vznik poutního místa, umělecká výzdoba kostela a její ideová koncepce –  historik Mgr. Dušan Foltýn, kostel
11,30 h zahájení výstavy dokumentů a fotografií z historie obce Chorušice – výstavy kopií kronik Chorušic, Zahájí, Choroušek, Velkého Újezda, kronik spolků, fotodokumentace obce, dokumentů, které nebyly použity při tvorbě knihy o Chorušicích, prodej knihy s názvem Chorušice, Choroušky, Zahájí – kapitoly z dějin  a místopisu, doprodej knihy s názvem Velký Újezd a mšenský region, prodej pohledů, leteckých snímků, keramiky s motivem obce – budova obecního úřadu
14,00 h Autogramiáda a prezentace knihy Chorušice, Choroušky, Zahájí – kapitoly z dějin a místopisu, programem provede historik a autor knihy Mgr. Dušan Foltýn, promítání dokumentů, seznámení návštěvníků s historií obce, životě obce během jejího vývoje, zajímavosti v dějinách, tvorba knihy, vyprávění s pamětníky a rodáky. Během pořadu recitace básní Ing.Pražáka, rodáka z Choroušek, hudební pásmo; sál hostince v Chorušicích
20,00 h Pouťová taneční zábava – k tanci a poslechu hraje POHODA Milana Žíly
22,00 h Ohňostroj – park na návsi, noční provoz atrakcí

Neděle 6. srpna 2006

10,00 h Zahájení provozu atrakcí a stánkového prodeje – náves
11,00 h Maxipes Fík a klaun Ferda, aneb Děti se nudit nebudou – komický klaun a ohromný plyšový Fík, soutěže s cenami, písničky, etudy, dětská diskotéka – pódium před OÚ
11,00 h zahájení výstavy dokumentů a fotografií z historie obce Chorušice – výstavy kopií kronik Chorušic, Zahájí, Choroušek, Velkého Újezda, kronik spolků , fotodokumentace obce, dokumentů které nebyly použity při tvorbě knihy o Chorušicích, prodej knihy s názvem Chorušice, Choroušky, Zahájí. Kapitoly z dějin a místopisu, doprodej knihy s názvem Velký Újezd a mšenský region, prodej pohlednic, keramiky s motivem obce, leteckých snímků  – budova obecního úřadu
13,00 h Hašlerka – písničky Karla Hašlera a různé kuplety – podiu před OÚ
15,00 h Promítání dokumentů ze života historie obce – záběry F. Friše z Mělníka – 60. léta, záběry z chorušických  poutí od r. 2000, staročeské máje ve Velkém Újezdě – dokument M. Černicha – pódium před OÚ, alternativně zasedací místnost OÚ
16,15 h Smyčcové kvarteto - koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie  – skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta a L. Janáčka
18,00 h závěr pouti

   Za spolupodílení se na financování akce a  na rozvoji obce děkujeme: Římskokatolická církev – děkanství  Chorušice, agentura Jiří Výška, Ing.Václav Pokorný, Vratislav Kulhánek, REMONDIS s. r. o., Ing.Libor Vraný, Místní akční skupina Vyhlídky, o. s.