Letos uplynulo 700 let od první písemné zmínky o Mšeně

Uvítání starostky   Nevím, kde mám začít s poděkováním, dokonce děkovat konkrétně se obávám, že na někoho zapomenu, protože do oslav byli zapojeni kromě skupiny nadšenců z různých spolků a organizací také zaměstnanci městského úřadu. Děvčata na veřejně prospěšných pracích odvedla kus poctivé práce, bez traktorové čety našich zaměstnanců bychom se také neobešli. Zajištění historického vláčku vyžadovalo také velkou a přesnou přípravu. Uzávěra města včetně dopravního označení zafungovala přesně, strážci uzavírky byli na svých místech. Zvony zněly také lidskou rukou. Stávkařské „příbytky“, z jejichž instalace jsem měla trochu strach, jsme zvládli rychle a včas.

   V základní škole již v pátek si děti po svém oslavily naše společné výročí a také ke spokojenosti. Sobotní ráno ve škole mělo také svou zvláštní atmosféru. Rodáci procházeli školou, hledali své někdejší třídy, svou tabuli, vchod. Ze vzpomínek byli veselí i smutní. Průvod, který se pohyboval městem, Karlovou ulicí a náměstími v čele s králem Václavem III. a jeho chotí. Doprovod královské družiny dodal celé atmosféře dobrý začátek oslav.Vše bylo umocněno nádherným počasím a i za to je třeba děkovat.

Spokojené publikum A co výstavy na radnici, ve všech patrech včetně muzea? Tam bylo třeba hodně rukou na přípravu. Výstava činnosti spolků byla nádherná, výstavka historických dokumentů města byla zajímavá. Mnoho lidí si přečetlo dokumenty, které jsme získali z Národního archivu, z krajského archivu, od studentky Heleny Pikorové z Vysoké, z Regionálního muzea v Mělníku atd. Tyto dokumenty zajistilo několik nadšenců pro historii, kteří nemají se Mšenem nic společného, a přesto taková ochota. Drželi jsme tyto výstavy až do 30. 6. 2006. Chtěli jsme ocenit velkou přípravu a snahu. Byla zajištěna pořadatelská služba po celé dny. v týdnu po oslavách navštívilo výstavu mnoho dětí ze škol, takže měla i výchovný cíl.

   Městem vládla velice příznivá atmosféra, ohleduplnost, přátelství a tolerance. Každý z návštěvníků si našel během celého víkendu program, který ho zaujal. Je pozoruhodné, a potvrzují to i výše uvedená slova, že oslavy byly plné tolerance a ohleduplnosti. V sobotu večer, kdy se zábavný program přesunoval do prostor stadionu, byla naše náměstí a prostory, kde se konaly oslavy, již uklizené a v pořádku. Stoly, stolky, židle, jídelní sady, lavičky, pódium, prostě nezbylo nic, co by se muselo dolaďovat další den.

Vláďa Hron   Co říci závěrem? Dovolím si použít slov návštěvníků oslav, mezi kterými byl i pan senátor Jiří Nedoma a který ve svém blahopřejném psaní říká: „Oslavy této historické události nám nepřipomínají jen minulost, ale jsou i připomínkou naší odpovědnosti za budoucnost.“ Mnoho vepsaných přání a poděkování nacházíme v Pamětní knize města Mšena, která byla vystavena v prostorách obřadní síně a kde čtete: Krásné, čisté městečko, klid, spokojenost, do budoucna, ať se daří,  a také krátké, výstižné od rodačky ze Mšena, žijící ve Švédsku – MÉ SRDCE BIJE PRO MŠENO! Když se k nám budou lidi rádi vracet, znamená to, že u nás nacházejí klid, pohodu a spokojenost.

   Můj článek není moc uspořádaný. Zřejmě jsem se z příprav a z úspěchu oslav ještě nevzpamatovala, ale za to vše jedním slovem: tisíceré díky všem, všem, všem!

Marie Štráchalová, starostka města Mšena