Červenec
2. 7. 1836 – nar. v Chorušicích Josef PRAŽÁK, politik a pracovník státní samosprávy, deklarant v r. 1868 – 170. výročí.
8. 7. 1811 – nar. Kliment MORÁVEK, učitel, v r. 1848 politický buditel – 195. výročí.
19. 7. 1976– zemř. pplk. Vladimír TERŠL, za 2. světové války organizátor protinacistického odboje, pobyt ve Lhotce u Mělníka – 30. výročí.
28. 7. 1906 – nar. Ing. Ladislav ŠTĚPÁNEK, mělnický architekt, odpovědný za ochranu přírodních a kulturních památek na Kokořínsku – 100. výročí.
29. 7. 1986– zemř. Oldřich LUŠOVSKÝ, malíř, sochař, 1. ředitel LŠU ve Mšeně, bydlel v Olešně – 20. výročí.