Zahradní uliceMšenští vodáci zahájili rekonstrukci důležité ulice

Poznali jste to všichni, kteří jste tudy jezdili autem či třeba na kole. Kličkování mezi dírami, prachu jak v cementárně – to vše nám občanům nabízela ještě do minulého týdne Zahradní ulice. A tak jsme jistě uvítali, když se na obou koncích této ulice objevily dopravní značky se zákazem vjezdu. Kompletní rekonstrukce této důležité tepny města byla v plánu už delší dobu, ale teprve letos se podařilo sehnat finanční prostředky na její generální opravu. Prvním podnikem, který se pustil do díla, se staly Středočeské vodovody, a. s., provoz Mšeno. Zašel jsem za Janem Růžičkou, vedoucím, nově manažerem mšenských vodáků, aby čtenářům Mšenských novin přiblížil jednotlivé kroky uvedené rekonstrukce.

Jak celá akce vlastně začala?
„Prvním impulsem bylo sdělení pro Městský úřad ve Mšeně, že plánujeme rekonstrukci vodovodního řadu, což na radnici přivítali vzhledem k celkové obnově Zahradní ulice. Protože stávající vodovodní řad 300 i zásobní řad DN 80 jsou již zastaralé, bylo rozhodnuto ve spolupráci s VKM o jejich výměně, přesněji nahrazení dvou potrubí jedním polyetylenovým, s životností 60 let. Výměny se dočká ostatně i 20 přípojek k bytovkám a rodinným domkům podle objednávek našich odběratelů.“

Bagr v akciCo se děje v Zahradní ulici nyní?
„Uprostřed vozovky postupně odkrýváme oba řady, z nichž ten větší (300) se dočká kompletní výměny. Menší (DN 80) zatím ponecháme ve výkopu, protože jsme ho využili na provizorní propojení v uvedené lokalitě. Po přepojení na nový řad bude tato vodní cesta zrušena.“

Zajímavost?
„Plánujeme zde osazení 3. nadzemního hydrantu ve Mšeně, což určitě ocení zejména místní hasiči. Zvětší se průtok vody. Jen pro srovnání: 12minutové čerpání z hydrantu u základní školy by se mělo zkrátit na polovinu!“První metry výkopu

Co kanalizace, bude se také měnit?
„Provedli jsme důsledné kamerové zkoušky, při kterých bylo zjištěno, že kanalizace v této ulici je v takovém stavu, že není důvod ji měnit.“

Občany bude určitě zajímat, jak dlouho bude trvat vaše „návštěva“ v Zahradní ulici?
„Práce jsme zahájili 19. května. Harmonogram stavby je nastaven tak, že bychom zde měli končit 30. června, nejpozději však 15. července. Pak nastoupí firma, která vzejde z výběrového řízení a provede konečnou úpravu povrchu.“

Fotografoval a za rozhovor poděkoval         

Karel Horňák