V našem městě a okolních obcích, které patří pod správu města Mšena, jsou umístěny kontejnery na třídění odpadů (papír, plasty a sklo). Od července posílíme kontejnery na sklo barevné a bílé. Plasty můžete odkládat do kontejnerů, případně do žlutých pytlů, které jsou za úhradu k dispozici na MěÚ Mšeno, finanční odbor. Pytle po naplnění odložíte do kontejnerových hnízd vždy před posledním čtvrtkem v měsíci k odvozu. Každý z vás, vážení občané, pomáhá obecnímu rozpočtu, pokud třídí. Jsme jako obec zaregistrováni ve firmě Ekokom, odkud se za každý kg vytříděného odpadu vracejí finance do pokladny města. Využívejte všech kontejnerů umístěných po městě ke třídění. Stává se hlavně u plastů, že kolem některého kontejneru, který je naplněn, se hromadí igelitové tašky plné plastů a o několik metrů dál je kontejner poloprázdný. Naše město je maličké, a proto přejděte po naplnění obsahu kontejneru k dalšímu místu, kam se vám podaří odpad uskladnit. Pohozením  tašek v okolí kontejnerů dochází k jejich potrhání a rozházení do okolí. Opět pomůžete zlepšovat životní prostředí a lepší vzhled města, pokud budete odkládat odpad tam, kam patří. Děkuji vám. 

Marie Štráchalová, starostka města