Sosokolí hnízdo 1koli stěhovaví na Kokořínsku opět úspěšně vyhnízdili

   Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) je dravec, který se stal na celém světě symbolem mizení živočišných druhů. Hlavní příčinou jeho vymizení v druhé polovině minulého století byla chemizace potravního řetězce. Používání chemických postřiků, zejména dnes již nepoužívaného DDT, vedlo k hromadění těchto škodlivých látek v tělech těchto nádherných dravců. Sokoli měli sníženou schopnost rozmnožování (skořápky vajec byly tenké a praskaly, odumírala embrya, …) a docházelo i k otravám dospělých ptáků. Dnes je tento stav naštěstí minulostí. V současné doběsokolí hnízdo 2 se počet hnízdících párů zvyšuje. V České republice hnízdí okolo 30 párů. Na Kokořínsku je sokol stěhovavý stále velmi vzácným dravcem. Na území celé CHKO Kokořínsko je pouze jedno stabilní hnízdiště, které je Správou CHKO Kokořínsko hlídáno před případným rušením. Sokoli jsou poměrně citliví na rušení v průběhu hnízdění, zejména různými horolezeckými aktivitami, popř. chozením po okrajích skal v blízkosti hnízda. Případné vyrušení ptáků může mít za následek opuštění snůšky, rozbití vajec nebo může být nechráněné hnízdo po odlétnutí vyrušeného sokolího rodiče vypleněno krkavci. To se však tento rok nestalo. Sokoli mají na svém hnízdě 4 již poměrně velká mláďata a tak lze předpokládat, že všechna úspěšně opustí hnízdo. sokolí hnízdo 3

V loňském roce byl pozorován druhý pár sokolů v centrální části CHKO. V letošním roce se na stejné lokalitě nevyskytuje. Doufejme, že se sokolům zalíbí další místo na Kokořínsku a zvýší se tak počet párů tohoto kriticky ohroženého druhu živočicha. V případě pohybu v okolí skal dbejte zvýšené opatrnosti. Při případném vyrušení sokoli výrazně křičí a za letu je nezaměnitelná jejich silueta se štíhlými špičatými křídly. Z takovéto lokality je třeba se co nejrychleji vzdálit tak, aby se sokolí rodiče mohli v klidu věnovat svým mláďatům. Sokolům stěhovavým (tedy těm opeřeným) hodně klidu.

Ing. Jan Procházka, Správa CHKO Kokořínsko