Rodiče v akci  Protože se pomalu blíží konec letošního školního roku, chtěla bych poděkovat všem těm, kdo se naší školičce a našim dětičkám snažili nějakým způsobem nezištně pomoci. Mnoho rodičů nosilo dětem papíry na kreslení, hadříky, vlny a jiné materiály, ze kterých děti vyráběly drobné výrobky a dárečky. Mnoho rodičů přineslo dětem sladkosti, které byly použity jako odměny při různých soutěžích.

   Poděkování patří i všem těm, kteří se ochotně zúčastnili podzimní brigády na úklid zahrady a jarních brigád, při kterých se natíraly zahradní průlezky a nově postavený zahradní altán. Nesmím zapomenout i na paní Oupickou, která nám ušila pro děti přístřešek na zahradu a získala pro děti sponzorským darem hračky pod vánoční stromeček, na pana Bohuňka, který se svými spolupracovníky postavil altán, ale i opravil dětem zahradní domeček. Pomáhaly nám také děti ze ZŠ ve Mšeně při pořádání organizačně náročných akcí.

   V neposlední řadě musím poděkovat i paní starostce a všem zastupitelům města za ochotu a vstřícnost se kterou přistupují k našim požadavkům a k řešení našich problémů. Věříme,že i další školní rok bude stejně příjemný jako ten letošní.

Dana Svobodová, ředitelka MŠ