Cinibulkova stezka očima žáků 8. AVrátenská hora

   Projektový den  k 700. výročí první písemné zmínky o Mšeně jsme pojali jako výpravu ve stopách zakladatele naší školy J. B. Cinibulka. J. B. Cinibulk nebyl sice mšenským rodákem, ale celý svůj život zasvětil Mšenu a dění v něm. Byl vůdčí osobností akcí kulturních i politických a mimo to byl i nadšeným propagátorem a znalcem přírodních krás Mšenska.

   Nejzajímavější místa v okolí Mšena spojil v turistický okruh, který byl otevřen v roce 1946 a pojmenován na jeho počest Cinibulkovou stezkou. Bohužel tato pocta přišla až dva roky po Cinibulkově smrti. Netrvalo dlouho, kdy se začalo Cinibulkově stezce říkat Mšenský okruh. My se ovšem přikláníme k názvu původnímu. A tak jsme se vydali, podobně jako kdysi pan ředitel Cinibulk, od školy směrem k Romanovu. Na naší cestu jsme se předem připravili a každý úsek cesty měla za úkol zmapovat jedna skupina průvodců.

   Na Romanově jsme se seznámili s jeho pohnutou historií a ponořili se do tajemných roklí okolních lesů, tam jsme odhalili původ úžasných skalních útvarů Prolezovaček a vyslechli pověsti o umělé jeskyni Obraznici. Po dalším putováním se před námi rozprostřel krásný pohled do krajiny na Vyhlídkách nad Brusnou roklí a z mlžného oparu před námi vystoupily Housecké vrchy, Vrátenská hora i obrysy Bezdězu.U Prolezovaček

   Nejdobrodružnějším úsekem naší cesty bylo bezpochyby Skalní bludiště, kde jsme se ztráceli a znovu nacházeli ve spleti soutěsek mezi neobvyklými bloky pískovcových skal. I poslední úsek cesty měl svoje kouzlo. Mnozí objevili konkrétní podobu i historii pojmů Švedský val a Průsečná skála. Také jsme znovu žasli nad tím, co může z pískovcových bloků vykouzlit sama příroda a co pak člověku ukazuje podobu Obra a Žáby či Faraona.

   Objevili jsme také, že dnešní podoba Cinibulkovy stezky má dvě možná zakončení. Průchod lesoparkam Debř (také založeným J. B. Cinibulkem), anebo cestu bližší sluníčku přes pole neboli přes Míčovku, obě cesty se scházejí u rozcestníku před koupalištěm. Zde jsme i my ukončili své putování s příjemným pocitem krásně prožitého dopoledne a s myšlenkami na to přiblížit tyto zážitky i získané vědomosti ostatním prostřednictvím počítačové prezentace i podrobnější písemnou formou, což vám předvedeme v červnu v rámci oslav 700. výročí.

Daniela Sobotková, třídní učitelka 8. A