Poděkování patří vám všem, kdo jste přispěli do jarní sbírky šatstva, prádla,obuvi a dalších věcí, bez kterých se již vaše domácnost obejde pro Diakonii Broumov, se kterou naše město již řadu let spolupracuje. Za tuto akci je třeba zvlášť poděkovat místnímu spolku zahrádkářů, konkrétně paní Langerové a panu Benešovi. Právě u zahrádkářů jsme našli azyl pro soustředění sbírky. Ještě jednou díky za vstřícnost a věnovaný čas. Současně i další poděkování paní Langerové, která je organizátorkou další pomoci matkám a jejich dětem v Jiřetíně pod Jedlovou, kam odváží město dětské věci a hračky pro potřeby a potěchu dětí a opuštěných matek.

Marie Štráchalová, starostka města