Vážení občané, žádám vás touto cestou o dodržování pořádku na veřejných prostranstvích. Konkrétně se jedná o odkládání zeleného odpadu ze soukromých zahrádek a zahrad. Tento odpad je kompostovatelný, podle vyhlášky si jej musí zlikvidovat každý sám na svém pozemku. Mezi tento odpad patří i větve a drobné větvičky. Neodkládejte jej na veřejné plochy! Je to odpad každého vlastníka nemovitosti, dodržujte zákon o odpadech a obecně závaznou  vyhlášku města Mšena o odpadech! Svou disciplinovaností přispějete ke zlepšení životního prostředí ve městě. Děkuji vám.

Marie Štráchalová, starostka města