Na první pohled je vesnička Kadlín skoro stejná jako všechny na Kokořínsku. Nahlédnutí do její historie umožňuje hlubší poznání a vyvrací názor, že je to jen obyčejná obec. Není. Podrobně ji 28. dubna v DSM přiblížil pan Vlastimil Čech, kadlínský občan a patriot. Zmínil se o dávném osídlení prostoru Kadlína. První zmínka o obci se datuje od 11. března 1346. Byla majetkem šlechticů. Ti se běžně střídali, a dokonce tím došlo k rozdělení obce. Rovněž se stala střediskovou. Střídavě se rozvíjela i upadala. Byl v ní bohatý společenský život, žilo tu až 350 obyvatel. V rozvinutém zemědělství se pracovalo se 27 páry koní, tažnými voly a kravkami.

   Ani Kadlín nepostrádá pověst. Je o loupežnících. Lásku ke Kadlínu dokazuje také krásná báseň. Kultura tu neskomírá. Každoročně tu probíhají výstavy obrazů. Žije tu jen 90 stálých obyvatel. Některá stavení obývají a zvelebují chalupáři, jiná chátrají. Na vyvýšeném místě na vrchu Hradišť přibude v září nová rozhledna. Své vyprávění pan Čech střídal hrou na elektrofonický klavír. V kytici pestrých melodií našel každý tu svou.

Jan Bursa