Hana Nečasová odpovídá na zvídavé otázky Mšenských novin

1Výroční schůze mšenského Sokola byla podnětem k otázkám ke starostce Haně Nečasové. Ta první mířila na hodnocení akcí…
Z akcí, které již proběhly vzpomeňme na Valentýnský ples, dětský karneval a maškarní karneval pro dospělé. Na tento karneval jsme opět po několika letech nacvičili zábavnou půlnoční scénu v duchu parodie na zimní olympijské hry. Celkovou bilanci loňského roku jsme zhodnotili na březnové valné hromadě naší jednoty.

Nemalé starosti vyvolává péče o budovu sokolovny, že?
Máme za sebou výměnu střešní krytiny ve střední části budovy sokolovny. Peníze na tuto rozsáhlou opravu jsme získali pomocí grantu z MěÚ Mšeno a částečně z vlastních finančních prostředků. V letošním roce nás ještě čeká výměna zadní části střechy a oprava fasády štítu směrem ke kurtům. Práce na střeše sokolovny úspěšně provedla odborná firma a nás sokoly čekala velká brigáda na vyklizení půdy. Úctyhodnému počtu 33 malých i velkých brigádníků se povedlo naplnit valník taškami a cihlami, které byly použity na vyspravení lesních cest. Další velkou akcí bude částečná výměna stávajících oken na budově sokolovny. Opět se nám podařilo získat peníze, tentokrát pomocí  2grantu Středočeského kraje.

Velice záslužný je každoroční úklid okolní přírody pod názvem Den Země. Plánujete tuto akci i letos?
V sobotu 22. dubna na Den Země pořádá naše tělocvičná jednota ve spolupráci s CHKO Kokořínsko a MěÚ Mšeno úklid Cinibulkovy stezky. Na tuto záslužnou akci jsou zváni nejen členové TJ, ale pomoc uvítáme od široké veřejnosti. Sraz brigádníků je v 9,00 hodin na okraji Debře, akce bude zakončena táborákem. 10. června nás čeká uspořádání již 4.ročníku Běhu Terryho Foxe, z něhož veškeré získané finanční prostředky jsou věnovány na podporu výzkumu boje proti rakovině. 17. června se uskuteční další ročník volejbalového turnaje smíšených družstev na kurtech za sokolovnou. Na začátku prázdnin, přesněji 15. července, organizujeme 12. ročník úspěšného Kokořínského triatlonu, na který se mohou přihlásit všichni amatérští sportovci.

3Kolik oddílů v mšenské jednotě pracuje?
Kromě pravidelného cvičení všestrannosti mladšího a staršího žactva, jsme od ledna otevřeli oddíl juda. Tento oddíl, který navštěvuje asi 25 dětí, pracuje pod vedením zkušeného trenéra z oddílu juda EMĚ Mělník. Nejen  dospělí mají možnost navštěvovat i další oddíly: volejbal, nohejbal, badminton, tenis, turistiku a ženy se dvakrát týdně scházejí na hodinách aerobiku.
Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce o práci v některých z našich oddílů. Přihlásit se mohou ti, kteří chtějí pravidelně sportovat, ale rádi získáme  další dobrovolné cvičitele –trenéry (z řad rodičů či ostatních zájemců), kteří by mohli vést děti i mládež ve stávajících, ale i  případně v dalších nově vzniklých oddílech. Pokud se nám podaří získat nové sportovní nadšence – trenéry, můžeme dětem  nabídnout sportovní vyžití v dalších sportech.

Co chystáte pro své členy?
Především pro naše členy, ale nejen pro ně, pořádáme různé zájezdy, např. na plavání do krytého bazénu, kulturně poznávací výlety aj. Letos uspořádáme zájezd na oblastní Všesokolský slet, který se uskuteční 20. 5. na Mělníku  a v červenci na XIV. Všesokolský slet do Prahy. Pro naše nejmenší děti chystáme oslavu Dne dětí, tentokrát na farmě Laka. Pokud počasí dovolí, o prázdninách si vyjedeme na několik dní pod stany do blízkého Nedomova u Dubé.

Za rozhovor poděkoval

Karel Horňák