Duben
5. 4. 1936 zemř. František BAYER, profesor mělnického gymnázia, přítel Bedřicha Smetany, nar. ve Mšeně v r. 1854 – 70. výročí.
6. 4. 1966 zemř. Jan ZAVADIL, hydrolog, zkoumal pramenné oblasti Kokořínska – 40. výročí.
18. 4. 1876 nar. v Býkvi u Mělníka J. B. CINIBULK, ředitel školy ve Mšeně, propagátor turistiky na Kokořínsku a ochrany přírody – 130. výročí.
23. 4. 1846 nar. ve Mšeně MUDr. Vojtěch KONĚTOPSKÝ, lékař a autor divadelních her pro místní ochotníky – 160. výročí.
25. 4. 1891 nar. Jaroslav KOUDELKA, čs. diplomat, autor románu o Augustinu Heřmanovi ze Mšena „Pán na české řece“ – 115. výročí.

Květen
2. 5. 1921 zemř. ak. malíř Otakar SKŮČEK, autor historického obrazu o dobývání Kokořína husity – 85. výročí.
7. 5. 1901 nar. Géza VČELIČKA, novinář, cestovatel a básník, pobýval na Kokořínsku – 105. výročí.
13. 5. 1756 nar. ve Mšeně Vojtěch ŽIVNÝ, hudební pedagog ve Varšavě (klavír), jeho žákem byl i Fryderyk Chopin, který na něho rád vzpomínal – 250. výročí.

Červen
7. 6. 1926 nar. Jiří BAYER, ředitel Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, propagoval Kokořínsko – 80. výročí.
13. 6. 1926 nar. dr. Josef NESVADBA, působil mj. i jako psychoterapeut v Lobči – 80. výročí.
15. 6. 1991zemř. František JIROUDEK, malíř-krajinář pobývající na Liběchovsku (vinice Trojslava), za jeho působení v ČSAV měl být kokořínský zámek letním sídlem pro studenty krajinomalby – 15. výročí.
25. 6. 1956 zemř. v Lobči Eduard ŠTORCH, spisovatel a archeolog, romány Minehava a Zastavený příval mají dějiště na Mělnicku (Kokořín a Libovice) – 50. výročí.