SOKOLOVÉ SNĚMOVALI...Z valné hromady

   Ve čtvrtek 23. 3. 2006 se konala Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Mšeno. Starostka jednoty přivítala v místní sokolovně přítomné členy a hosty – paní Marii Štráchalovou, starostku MěÚ Mšeno, a bratra B. Bubníka, vzdělavatele Barákovy župy.

   V úvodu vystoupila v krátkém kulturním programu děvčata ze ZUŠ Mšeno, která nám zahrála a zazpívala tři písničky. Po oficiálním zahájení valné hromady následovala celková  hodnotící zpráva o činnosti jednoty, kterou přednesla H. Nečasová, a zprávy oddílu volejbalu a divadelního sdružení. Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých členů. D. Dlouhá přednesla návrh plánu činnosti na letošní rok, ze kterého uvádíme např. tyto akce: Den Země v dubnu, 10. 6. Běh T. Foxe, IX. ročník volejbalového turnaje, Kokořínský triatlon, Běh Debří a další. M. Mach přečetl zprávy o hospodaření za minulý rok a rozpočet na rok 2006, ve kterém  upozornil na nejdůležitější finančně náročné akce. Mezi ně patří právě probíhající oprava střechy  sokolovny, která bude dokončena v měsíci dubnu. Další akcí většího rozsahu bude oprava stávajících oken, na kterou jsme získali v grantovém řízení od Středočeského kraje částku 100 tis. Kč. Následoval  bod programu, ve kterém proběhly  doplňující volby do kontrolní a revizní komise. 

   Ve diskusních příspěvcích vystoupili jak hosté, tak i někteří členové naší jednoty, např. bratr Mach, který ocenil, že se nám podařilo získat část finančních prostředků na opravy, ale dokončovací práce budeme muset zvládnout sami, a tak vyzval všechny členy k účasti na brigádách. Bratr Bubník pozval všechny přítomné na oblastní všesokolský  slet, který se bude konat 20. května na Mělníku a na XIV. Všesokolský slet na stadion E. Rošického do Prahy ve dnech 1. – 7. 7. 2006.

   Na závěr valné hromady H. Nečasová poděkovala všem přítomným za účast a členům za vykonanou práci v loňském roce. Nakonec bylo přijato a schváleno usnesení. Po oficiálním zakončení pokračovala ještě neformální debata s posezením některých členů a hostů.

Dana Dlouhá, Hana Nečasová

… A BAVILI SE NA KARNEVALU

   V sobotu 18. 3. uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Mšeno tradiční maškarní karneval. Odpoledne patřila sokolovna dětem (článek o tomto dětském karnevalu pohledem pana Jana Bursy z Domova seniorů přinášíme na předcházející straně) a večer dospělákům.

Olympijský karneval   Asi po 15 letech sokolové a jejich příznivci nacvičili tzv. půlnoční scénu v duchu olympijských her, kterou zařadili do programu večera. Sokolovna nabitá návštěvníky sledovala představení mažoretek, v podání třinácti mužů oděných za sličné slečny pod vedením Vaška Kovacse, které naše mšenské hry zahajovaly kulturním vystoupením. Poté  následovalo „zapálení“ ohně a sportovní disciplíny jako běh na lyžích žen, krasobruslení tanečního páru, biatlon mužů, rychlobruslení, jízda na čtyřbobu, hokej a curling – speciál tzv.mšenská metaná. Na závěr došlo i na skoky na lyžích, kde se ve skutečnosti spustil náš mšenský skokan Janda – Jizba  na horolezeckém laně z balkonu na parket. Při hrách nechyběla ani dopingová kontrola sportovců. Celé toto představení, které sklidilo bouřlivý ohlas, provázel vtipným slovem komentátor Miloš Jíra. Naše tzv. Peklo s občerstvením se proměnilo v Nálevnu U Mamuta, kde osvěžovala chutnými nápoji přítomné návštěvníky stylově oděna tlupa v kůžích lovců mamutů (viz foto). Hudbu pro tento večer zajistila skupina Tomáše Kindla. Účast masek byla hojná, na parketu jsme mohli spatřit např. zajíce s liškou, Boba s Bobkem, čerta, jeptišky a další velmi zajímavé a nápadité masky. Hrálo se a tančilo do časných ranních hodin a poslední návštěvníci opustili sokolovnu za svítání.

Dana Dlouhá, Hana Nečasová