V Praze byly vyhlášeny výsledky soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky

Vyhlášení Zlatého erbu   Vítězové krajského kola soutěže Zlatý erb 2006 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí ve Středočeském kraji byli vyhlášeni na Krajském úřadu Středočeského kraje. Ceny převzali z rukou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a Ing. Viléma Žáka, náměstka pro životní prostředí, zemědělství a informatiku. Celostátní soutěž pořádá Sdružení Zlatý erb pod záštitou Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR. Koná se ve spolupráci s portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Cílem soutěže je podpora modernizace místních samospráv v oblasti online veřejných informačních služeb.

   „Všichni, kteří se do soutěže přihlásili, zaslouží uznání. Těší mne, že se oproti loňsku přihlásilo více účastníků, přesto by mohlo být přihlášených ještě více. Středočeský kraj má totiž více než 1100 obcí a pro velkou část z nich by elektronická komunikace a vlastní internetová stránka měla být samozřejmostí,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

   „Význam této soutěže vidím v tom, že posiluje postavení elektronických médií jako nástroje, který může přitáhnout veřejnost nenásilnou formou k většímu zájmu o věci veřejné. Dobré internetové stránky usnadňují lidem přístup k základním informacím o daném místě, o rozhodnutích souvisejících s rozvojem obce, životním prostředím, kulturou či sportem,“ zdůraznil Ing. Vilém Žák.

   Do soutěže, která měla tři kategorie se letos přihlásilo celkem 51 soutěžících – 14 v kategorii města, 18 v kategorii obce a 19 v kategorii elektronická služba. V loňském roce se do krajského kola Zlatého erbu zapojilo 45 přihlášených. Odborná porota Středočeského kraje hodnotila především povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérovou přístupnost webových stránek. U elektronické služby byla hodnocena užitečnost služby a nápaditost řešení.

   Výsledky krajského kola – nejlepší elektronická služba:
1. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – online odbavování klientů dopravně správních agend,
2. Kladno – stav ovzduší,
3. Vlašim pomoc pro slabozraké, Blind Friendly verze Zpravodaje.

   Nejlepší webová stránka obce:
1. Obec Kondrac http://www.kondrac.cz,
2. Obec Senomaty http://www.senomaty.cz,
3. Obec Dobřichovice, http://www.dobrichovice.cz

   Nejlepší webová stránka města:
1. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, http://www.brandysko.cz
2. Město Mšeno, http://www.mestomseno.cz,
3. Město Kladno, http://www.mestokladno.cz.

   Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS dne 3. dubna 2006 v Hradci Králové.

Zdroj: webové stránky Krajského úřadu Středočeského kraje