Medvědi a medvídci   V hodině přírodopisu jsme se učili o medvědech. Výuku jsme si chtěli zpestřit, a tak jsme se rozhodli, že nové informace sdělíme ostatním formou projektového vyučování. Naši skupinu tvořily tři holky. Čerpaly jsme z encyklopedií a využily i svých znalostí. Scházely jsme se u Hanzlů doma. Jako téma jsme si vybraly medvědy, protože jsme se o nich chtěly dozvědět co nejvíce a podělit se o získané informace i s našimi spolužáky. Příprava vyvrcholila vypracováním referátu, který jsme přednesly před třídou a doplnily fotografiemi a plyšovými zvířátky.Medvědi a medvídci

A. Hanzlová, V. Járková, A. Perníkářová, 6. B

   A dovětek paní učitelky M. Klementové: Věřím, že další přírodopisný projekt bude tak úspěšný jako „Medvědi a medvídci“. Děvčata byla výborně připravena, neboť poskytla svým spolužákům mnoho knižních ukázek, fotografií i názorných pomůcek. Věřím, že jejich spolužáci zažili příjemnou a poučnou hodinu přírodopisu.