Tak jako každý rok, tak i letos probíhá celostátně měsíc knihy a práce na internetu. Cílem letošního měsíce knihy je komunikace občanů s úřady pomocí internetu a upozornění na webové stránky orgánů veřejné správy. Naše  knihovna klade důraz na práci se čtenářem, a tak tento měsíc nás navštěvují děti ze ZŠ a MŠ .

Ve spolupráci s vyučujícím se soustředíme na právě probíranou látku v literatuře a osvojení lekcí informatiky, kde se dětští čtenáři učí, co, jak a kde se v knize co nejrychleji najde – takto osvojené znalosti potřebují pro rychlé zpracování referátů a různých informací pro výuku ve škole. V posledních letech se osvědčila kombinace kniha s internetem jako s  nejaktuálnější informací  v různých vědních oborech. Při těchto besedách  se seznámí s knihovnou děti, které do knihovny nechodí, nebo ještě v knihovně nebyly, a tak každoročně získá knihovna několik  nových čtenářských „dušiček“.

Nové knihy v roce 2006

L. Lanczová: Lásky a nálezy (dívčí román), A. Nick: Potrhlí vědátoři (humor  pro děti), R. Ferst: Vzpurní husité (humor pro děti), D. Al-Nahi: Hrdinka pouště (román – exotika), R. Fulghum: Třetí přání (román  známého autora), L. Keesler: Trevír (válečný román), A. LeGal: Saigon (detektivní román), R. Ludlum: Holkroftova úmluva (román – napětí, dobrodružství), L. Sodomka: Kronika Nobelových cen (historie od 1901 – 2003), J. Satinský: Momentálně jsem mrtvý (humoristický román  známého herce), B. Šimková: Anče a Kuba mají Kubíčka (pohádka); Z. Francková: Hra na lásku; V. Řeháčková: Zůstań taková, jaká jsi (dívčí romány); Z. Řehák: Atlas obojživelníků (encyklopedie); E. Vítová: 50 slavných oper (encyklopedie hudby); D. Coyle: Armstrongova válka (kniha o sportovci); Š. Hanáková: Jiřina Štěpničková (o životě herečky); Bl. Kovaříková: Herecké balady (vzpomínky); F. Steen: Annhemský most (válečný román); A. Pease: Proč muži lžou a ženy pláčou (psychologie).

V měsíci  lednu přibylo v knihovně  36 knih - z toho 5  pro děti, 2 naučná literatura, 29 beletrie. Za měsíc leden bylo vypůjčeno 654 knih a časopisů – z toho 95 dětských knih, děti si půjčují i v dospělém oddělení např. povinnou četbu, encyklopedie atd.

Ivana Říhová