Před blížícími se volbami vyjíždějí poslanci – kandidáti častěji za voliči, aby na besedách zdůrazňovali přednosti své strany, čerpali poznatky a názory od posluchačů. Také pan poslanec MUDr. Josef Janeček (KDU–ČSL) navštívil 27. února klienty Domova seniorů ve Mšeně. Setkání se rovněž zúčastnila paní Marie Štráchalová, starostka města Mšena, a paní Blanka Dvorščíková, ředitelka DS Mšeno.

   V besedě se pan poslanec zajímal o život klientů a léčebnou péči o ně. Padaly dotazy na domácí politickou situaci, práci poslanců, dění v Parlamentu a nové ceny léků. Ukázalo se, že o složení nového Parlamentu a příštím vývoji republiky rozhodnou voliči, a proto by měl volit každý občan.

   Paní starostka uvedla charakteristiku města. Líčila problémy kolem financování stavby Domova seniorů a jeho provozu. Jejich příčiny spočívají ve změnách investování, džungli vyhlášek a častých změnách, mnohdy k horšímu. Posteskla si na nezájem úřadů o nápravu. Nejvíce se jí dostává planých slibů. Znepokojuje ji více těžkostí a také vztahy mezi církvemi, a to ve Mšeně jsou pouze dvě. Odpovědi pana poslance byly většinou málo přesvědčivé. Mlhavě sliboval a nic si nepoznamenával.

(jb)