1   Využili jsme události, která je v současné době nejaktuálnější, a zorganizovali na naší škole projektový den ve jménu zimních olympijských her. Každá třída si zvolila téma úměrné věku a schopnostem žáků. Ve většině případů během dne spolu třídy spolupracovaly. Na prvním stupni žáci malovali kruhy, vyráběli medaile, zjišťovali zajímavosti z historie, nebo naopak diskutovali o novinkách z Turína, běhali štafetu na běžkách na školním hřišti, ti menší si vyrobili svoje lyžičky a závodili v tělocvičně. Všechny své poznatky a dovednosti pak při celoškolní prezentaci na slavnostní sále školy ukázali ostatním třídám.2

   Žáci na druhém stupni si zvolili náročnější témata – historii starověkých i novodobých olympiád, historii zimních OH, někteří se snažili s geometrickou přesností narýsovat olympijské kruhy, jiní zkoumali symboliku jednotlivých piktogramů, hledali zajímavosti o současném dějišti ZOH v Turíně a jeho okolí, jedna ze tříd si dokonce vyrobila svůj vlastní sportovní bob. Společně jsme fandili Katce Neumannové při běhu na lyžích na 10 km. Také druhý stupeň prezentoval své dovednosti na sále školy. Tentokrát už se nejednalo jen o mluvené slovo, ale i o projekci na plátno pomocí dataprojektorů.

3   Domníváme se, že celý den se velmi vydařil, žáci byli prací nadšeni a s výsledky určitě spokojeni. Za všechny ostatní názor dívky z osmého ročníku: „Čím jsem starší, tím víc chápu podstatu spolupráce a zjišťuji, jak je pro nás důležitá. Spolupráce ve skupinách byla moc dobrá, i když jsme třeba pracovali s tím, s kým se moc nekamarádíme. Tento den jsme se dokázali vžít do olympijské atmosféry a to nám při práci moc pomohlo.“

ZŠ Mšeno

 
Pohled na projekt OH od dopisovatelů z 8. B4

   „Slibujeme, že si nepolámeme kosti ani školní lyže. Slibujeme, že využijeme tyto závody jako sport i jako legraci pro celou třídu. Slibujeme, že to dnes bude velká bomba.“

   A byla. Celý den jsme věnovali ZOH. Zahájili jsme jej závody na běžkách. Velice jsme se pobavili – většina z nás na nich totiž sála poprvé. Byl to výborný nápad pro navození olympijské atmosféry.

5   Ve třídě jsme si pak povídali o historii OH – a to jak o starověkých, tak o novověkých. Dalším tématem byly olympijské symboly – nejprve jejich historie, pak jejich výroba – kruhy, vlajka a oheň. Při výrobě jsme fandili našim lyžařkám, které běžely v přímém přenosu.

   Zbytek dopoledne jsme věnovali pojmu „fair play“. To bylo naše hlavní téma. Je to předpoklad čestného boje, kterým by se měli řídit sportovci i my samotní. Je to závod bez podvodů, s ochotou pomáhat jeden druhému. Stejně jako závodníka obviněného z dopingu zavrhne jeho národ, tak zavrhne v životě blízké okolí podvodníka. Fair play by se měl stát zákonem pro každého z nás.