Městský úřad připomíná, že podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2000 o schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací na území města Mšena je každý vlastník nemovitosti  p o v i n e n  zajistit schůdnost chodníku, případně přilehlého prostranství v hranicích své nemovitosti.

   Žádáme Vás, berte ohledy na ostatní občany, zajistěte jim bezpečnou chůzi. Za nedodržení vyhlášky o zajišťování schůdnosti místních komunikací může být uložena sankce ve smyslu ustanovení § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích až do výše 30 tis. Kč.

   Předpokládám, že tyto noviny budou číst také rekreanti, kde nedodržování této vyhlášky bývá časté. Vám všem, kteří si plníte povinnosti, vyplývající z ustanovení obecně závazné vyhlášky města, srdečně děkuji, pomáháte nám zajistit bezpečnost spoluobčanů.

Marie Štráchalová, starostka města