Děti si užily   Srdíčka na tvářích žáků v pátek 17. února na ZŠ ve Mšeně znamenala jediné, že i žáci naší školy slaví svátek zamilovaných. A jak jinak než tancem. Žáci IX.A společně s panem učitelem Janků si pro své spolužáky z celé školy připravili diskotékový rej, kde se jen netančilo, ale hrály se i různé hry a soutěžilo se, např. který pár vydrží nejdéle na nejmenším kousku novin,V družné zábavě nejdéle tančit s míčkem mezi čely…Nejnapínavější soutěž byla o nejkrásnější srdce. Každá třída vyrobila jedno krásné velké srdce, které vyvěsila na slavnostním sále školy a porota složená z učitelů a zástupců tříd vhozením lístků do příslušné sklenice vybrala ta nejlepší. Vítězné třídy si pochutnaly na polárkových dortech. Oživením celé akce jistě byla projekce klipů na plátno, a dokonce i projekce právě vyfocených fotografií. A tak jsme se před jarními prázdninami jen neradi rozcházeli domů.

Dopisovatelé ze ZŠ Mšeno