Evropské peníze podpoří kvalitu poskytovaných sociálních služeb

Vzdělávací seminář   S podporou finančních prostředků ze strukturálních fondů - konkrétně z Evropského sociálního fondu - a státního rozpočtu České republiky byl počátkem února zahájen druhý modul vzdělávání pracovnic sociálních služeb, které se poskytují na území členských obcí mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska.

   Do vzdělávacích seminářů se přihlásily pečovatelky ze Mšena, Řepína, Mělnického Vtelna, Chorušic, Vysoké a Kadlína, dále pracovnice Domova seniorů ze Mšena a pracovnice chráněného bydlení z Nebužel.

   Realizátorem vzdělávacích akcí je občanské sdružení ZAHRADA, které svým projektem zaměřeným na profesionalizaci sociálních služeb bylo úspěšné ve výběrovém řízení a získalo finanční prostředky z Globálního grantu, který je určen pro nestátní neziskové organizace v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů.

   Vzdělávání je rozloženo do tří modulů, účastnice jsou školeny podle doporučené metodiky ministerstva práce a sociálních věcí. Celkový rozsah vzdělávání je 80 hodin a po ukončení obdrží účastnice osvědčení o absolvování vzdělávání. Školení probíhá v Komunitním centru ZAHRADA v areálu bývalé evangelické fary v Nebuželích.

   V současné době se v Parlamentu ČR projednává návrh zákona o sociálních službách, který bude mít dopad i do nejmenších obcí v zajištění dostupnosti  těchto veřejných služeb.

Hana Vlčková, o. s. ZAHRADA