na podporu rozvoje malého a středního podnikání na Mšensku

Záběr ze školení   V pondělí 20. 2. 2006 byla hejtmanem Středočeského kraje vyhlášena výzva k předkládání projektů zaměřená na malé a střední podnikatele ze Mšena, Chorušic, Kaniny, Kadlína, Lobče, Nosálova a Stránky. Podnikatelské subjekty mají příležitost využít strukturální fondy pro rozvoj svých podnikatelských aktivit v těchto oblastech podpory:

  • Investice do fixního kapitálu
  • Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů
  • Přímá podpora malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje (náklady na inovace výrobků či technologií nepřekročí 40 % uznatelných nákladů projektů).

Podpora je poskytována až do výše 50 % uznatelných nákladů na předkládaný projekt s výší podpory od 1 mil. do 4 mil. Kč. Více informací je k dispozici na internetové stránce www.kr-stredocesky.cz pod odkazem Evropská unie - Grantová schémata - 3. kolo výzvy grantových schémat SROP. V případě zájmu se můžete obrátit o konzultaci na občanské sdružení ZAHRADA v Nebuželích, rádi poskytneme zájemcům podrobnější informace. Kontaktní osoba: Hana Vlčková, mobil 603463582.

(vlč)