Projekt Duhová dílnaDěkujeme – asi tak by bylo slušné začít. Díky nadaci ČEZ, od které jsme na základě našeho projektu obdrželi grant ve výši 30 tis. Kč, jsme mohli pro žáky otevřít volnočasovou aktivitu, tzv.„Duhovou dílnu.“

   Za získané finance jsme nakoupili pomůcky, které bychom za vlastní peníze jen těžko kupovali a které nám pomohou vytvářet zajímavé kreativní výrobky. Naše dílna byla slavnostně oficiálně otevřena 1. 2. 2006. Dílnu pozná každý návštěvník školy, neboť žáci vyrobili pěkný barevný plakát s logem ČEZ, který visí na vstupních dveřích dílny. Už na samotnou výrobu plakátu byly využity nově zakoupené barvy. V dílně se žáci učí každý týden novou výtvarnou techniku, např. ubrouskovou, malování na hedvábí, batikování, modelování atd. Svými výrobky zdobíme nejen prostory školy, ale vyrábíme si i drobnosti pro své potěšení a radost druhých.

   Jsme rádi, že v dnešní uspěchané a přeautomatizované době tak velký podnik jako ČEZ myslí na volný čas dětí a mládeže a podporuje kreativní ruční práci. V neposlední řadě tak pomáhá chránit naši mládež před sociálněpatologickými jevy společnosti. Ještě jednou děkujeme.

M. Křížová, H. Nečasová, koordinátorky projektu na ZŠ Mšeno