Prý domov seniorů je pomstou dětí rodičů za jesle a mateřskou školu. Kdo prožívá zbytek života v Domově seniorů Mšeno u Mělníka, tomuto vtipu se vysměje. Dva roky provozu od jeho otevření vyplňují vzorné služby bydlícím pro jejich plnou spokojenost, čilé kulturní, zájmové a sportovní aktivity. To podrobně zaznamenává kronika. Každou akci přibližují barevné fotografie s popisky. Slavnostně se domov otevíral ministrem práce a sociálních věcí Zdeňkem Škromachem 8. prosince 2003 a každoročně se v něm něco oslavuje – ať výročí uvedení do provozu, výročí starších jubilantů, MDŽ, velikonoce a vánoce formou kultury a přehlídkou vlastní zájmové aktivity. Nejinak tomu bylo u dvouletých narozenin domova. V kulturní místnosti se každý procházející zastavil u panelů s vystavenými fotografiemi zachycujícími provoz a zájmovou kulturní aktivitu vyvíjenou ve volném čase podle schopností a zálib. Rovněž velký zájem byl o prohlídku kroniky a výstavy prací ženských šikovných rukou. Daly by se prodávat i v obchodě. Doplňují je dárky od dětí z družebních škol a odborného učiliště. Kdo chce a umí, tvoří pro druhé. Ani sportovní aktivita tu není popelkou. Věnují se jí ženy v místní tělocvičně se základním sportovním vybavením. Na nedostatek kulturních pořadů vlastními silami i hosty z umělců si nikdo nemůže stěžovat jejich častým pořádáním. Také se nabízí možnost výletů. Všichni, co se 10. února zúčastnili odpoledního posezení s hudbou, nelitovali. Hudebník Kamil Matějovič z Dubé zahrál na elektronické varhany a zazpíval zdravici k výročí Domova: „Náš domov má narozeniny, krásně se v něm žije, na světě je jediný Domov seniorů Mšeno.“ Pobavil posluchače vtipy, oblíbenými písněmi a zapojil je do společného zpěvu. Někomu vytryskly slzy z očí, když píseň připomínala krásný či smutný životní příběh. V Domově seniorů platí upravené přísloví: jak se kdo přičiní zájmem o účelné využití volného času, zpříjemňuje si pobyt.

Jan Bursa, klient DSM