školní jarmark   V předvánočním období jsme na naší škole uspořádali 1. vánoční jarmark. Součástí jarmarku byla nejen výstava výrobků žáků školy s vánoční tematikou, ale i jejich prodej za symbolické ceny. K vánoční náladě přispěla vůně vanilky a skořice po celé škole, a také pro zahřátí rodičů dobrý punč a svařené víno.
školní jarmark
V druhé části se s pásmem adventních a vánočních zvyků a tradic představili žáci školy. Přítomní se např. dozvěděli, kdo byla sv. Barbora, jaké zvyky se držely na Lucii, kdo ve které zemi nosí dárky, zhlédli dramaticky upravená přísloví o čertech,. Vystoupení bylo zakončeno typickou vánoční písní Tichá noc, při které žáci vytvořili živý stromek, dokonce s rozsvícenými svíčkami v rukách. Na základě ohlasů se domnívám, že celý vánoční podvečer se zdařil a zpestřil nám všem uspěchaný předvánoční čas.

    Na závěr bych chtěla poděkovat všem účinkujícím a kolegům, kteří vystoupení připravovali, a hlavně vám všem, kteří jste se přišli podívat a podpořili žáky naší školy. Na jarmarku jsme vybrali přibližně 5 500 Kč. Celá částka byla spravedlivě rozdělena mezi všechny třídy školy.

Jiřina Trunková