Přesně v den 700. výročí první zmínky o Mšeně – bylo to 4. ledna 1306 – se sešli zahrádkáři a baráčníci v hotelu Zlatý lev. Je až s podivem, že to vyšlo přesně na den, kdy se oba spolky scházejí, a tím je vždy první středa v měsíci. Byla přítomna i Marie Štráchalová, starostka města Mšena.

   Soused Beneš přednesl obdivuhodný referát z historie českého národa, zaměřený na toto výročí, a to vše zpaměti. Paní starostka mu za to srdečně poděkovala, vyslovila svůj obdiv a všem popřála hodně zdaru. Něco z historie Mšena si připravila i tetička Říhová.

   Bylo podáno malé občerstvení. Sousedé Čech a Beneš z Kadlína nám toto odpoledne zpestřili hudbou na klávesy. Sešlo se nás jedenadvacet. Čekali jsme větší účast, ale tak už to ve Mšeně bývá. Možná to ovlivnilo i počasí, trochu to klouzalo. Bylo to opravdu pěkné odpoledne. Ani se nám nechtělo domů, ale každý z nás má nějaké povinnosti, a tak jsme se kolem půl páté rozloučili. Teď už se jen můžeme těšit na červen, kdy vyvrcholí oslavy města.

Marie Říhová