U příležitosti 2. výročí otevření Domova seniorů Mšeno, bude v prostorách DSM uspořádána ode dne 9. 2. do 19. 2. 2006 výstava fotografíí „Z našeho života“ a současně výstavka prací klientů DSM. Dne 10. 2. 2006 od 14 h. se koná v jídelně DSM „Posezení při hudbě“. K poslechu i k tanci hraje pan Matějovič. Srdečně Vás zvou zaměstnanci i klienti DSM.