Výtěžek z dobrovolného vstupného na adventní koncert, který se uskutečnil 11. prosince 2005 v evangelickém kostele ve Mšeně, byl věnován našemu občanskému sdružení ZAHRADA. Naše organizace poskytuje v obci Nebužely v rekonstruované bývalé evangelické faře chráněné bydlení - sociální službu pro skupinu šesti mladých žen a mužů s těžkým mentálním a kombinovaným postižením.

Výtěžek v hodnotě 2 057 Kč bude využit pro naše klienty pro nákup počítačových vzdělávacích programů pro tuto cílovou skupinu a nákup pomůcek pro cvičení na posílení fyzické kondice našich obyvatel. Děkujeme.

Hana Vlčková, předsedkyně o.s. ZAHRADA