Městské lázněKancelář Poslanecké sněmovny

Jiří Třešňák
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Tel. 257 172 021, fax 257 534 995

                                                                  Městské zastupitelstvo
                                                                  Mšeno

Vážené městské zastupitelstvo,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že při hlasování o Státním rozpočtu na r. 2006 byla též odsouhlasena dotace pro Vaše město. Tato dotace je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí a to Všeobecné pokladní zprávy. V této zprávě pod evidenčním číslem 298110 21 15 je na rekonstrukci koupaliště ve Mšeně počítáno s částkou 4,35 mil. Kč. Jedná se o druhou etapu. Jsem přesvědčen, že obnovené koupaliště bude chloubou Vašeho města a přispěje významnou měrou ke zvýšené návštěvnosti Vašeho města. Jistě je Vám známo, že Státní rozpočet na r. 2006 byl schválen pouze hlasy koaličních poslanců.

V Mělníku 5. 12. 2005                                                                     S úctou Jiří Třešňák, v. r.

Mšenské lázně
Vážený pan Jiří Třešňák
Sněmovní 4
Praha 1
118 26

Věc: Poděkování                                                                              Č. j.: 3205/05/star

Vážený pane poslanče,

Město Mšeno Vám vyslovuje poděkování za dotaci, kterou jste jako poslanec uplatnil ze státního rozpočtu 2005 na I. etapu Rekonstrukce koupaliště Mšeno, kterou jsme obdrželi ve výši 3,6 mil. Kč a současně Vám chce zastupitelstvo města poděkovat za dotaci pro rok 2006 na uskutečnění II. etapy rekonstrukce koupaliště ve Mšeně, kterou jste pro naše město prosadil ze státního rozpočtu 2006.

Takto investované financované finanční prostředky budou kladně využity na celkovou rekonstrukci městských lázní ve Mšeně, které nejen Národní památkový ústav nazývá skvostem mezi kulturními památkami. Celková úprava areálu městských lázní přispěje ke zvýšení turistického ruchu nejen našeho města, ale celého mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska, kterého jsme členy a který počítá v krátkém časovém horizontu se zvýšením a rozšířením turistického ruchu. Jsme Vám velice vděčni a děkujeme.

Podpisy: starostka Marie Štráchalová a zastupitelé města Mšena – Mgr. Dagmar Dvořáková, Ing. Jiří Fanta, Václav Hájek, Svatopluk Houserek, Vlastimil Líbal, Miloslav Slánský, Jana Švecová, Pavel Vidman, Vladimír Wasyliw, Petr Živec.

Foto: Alena Horňáková