Leden 2006

   4. 1. 1966 nar. Dr. Ing. Václav ČERVENÝ, hydrolog, zkoumal pramennou oblast Kokořínska – 40. výročí.
   7. 1. 1886 zemř. Josef PRAŽÁK, politický buditel Podřipska, starosta mělnického okresu, nar. 1836 v Chorouškách – 120. a 170. výročí.
   26. 1. 1861 nar. Pavla MOUDRÁ, novinářka na začátku 20. století, přítelkyně MUDr. Anny Bayerové z Vojtěchova – 145. výročí.
   27. 1. 1921 nar. ve Lhotici u Mnichova Hradiště Josef BROŽ, pedagog, básník (člen mělnického Pegasu), autor veršů o K. H. Máchovi na Mělnicku – 85. výročí.
   30. 1. 1941 zemř. Dr. J. V. ŠIMÁK, profesor historie na Karlově univerzitě v Praze, autor Knihy o Housce (1. díl), obdoby Pekařovy Knihy o Kosti – 65. výročí.