Zkoušky honičů   Ve dnech 12.  a 13. 11. 2005 se konal v honitbě MS Liška Sedlec už 4. ročník Zkoušek honičů, pořádaných OMS Mělník. Zkoušky jsou dvoudenní a velmi náročné. První den probíhá naháňka na černou zvěř a zkouška z poslušnosti, která je složena z několika zkušebních předmětů. Druhý den pokračuje doléháním na obůrku, ve které je umístěný divočák. Závěrečnou disciplínou je sledování pobarvené stopy. Místem srazu byla opět restaurace Obecník ve Mšeně, kam se sjeli všichni účastníci těchto zkoušek. Poté se přesunuli do prostoru lomu v Sedlci, který je  baštou myslivců z MS Liška Sedlec. Lomem zazněly slavnostní fanfáry. Marie Štráchalová, starostka města Mšena a zároveň čestná ředitelka těchto zkoušek, přivítala přítomné.

   Byla představena šestice psů se svými vůdci a sbor rozhodčích v čele s p. Václavem  Sypeckým ve funkci hlavního rozhodčího. Nezbytnou součástí zkoušek byla i početná skupina myslivců, jak z MS Liška Sedlec, tak i z okolních sdružení, kteří zajišťovali hladký průběh naháňky na černou zvěř. Po vylosování startovních čísel, za zvuků slavnostních fanfár a s přáním, aby tito čtyřnozí pomocníci prokázali své schopnosti a bojovná srdce, byly zkoušky honičů zahájeny. Zkoušky honičů

   Během dvoudenního zápolení korektně rozhodovala komise rozhodčích. Po sečtení bodů ze všech disciplín tohoto dvoudenního zápolení, vyhlásila v neděli odpoledne v restauraci Obecník výsledky. Vítězem 4. ročníku Zkoušek honičů se stala fenka černého jagteriéra Dora z Řezbova dvora, vůdce p. Jaroslav Řezba. Nejlepším psem na pobarvené stopě byl hladkosrstý jezevčík Dante z Vavřinecké hájovny, vůdce p. Markéta Chodilová. Opět se rozezněly slavnostní fanfáry a starostka města Mšena Marie Štráchalová spolu s hlavním rozhodčím Václavem Sypeckým předali diplomy a ceny vítězům. Díky sponzorským darům a příspěvku OMS Mělník měly předávané ceny vysokou hodnotu.

   Myslivecké sdružení Liška Sedlec děkuje především OMS Mělník za finanční příspěvek a cenu pro vítěze, dále pak p. B. Šestákové – DEUS česká Lípa za poháry pro vítěze, p. R. Andeltovi (Oděvy Mšeno), firmě Edilan Mšeno, p. Lisé a p. Petrášové (Domácí potřeby Mšeno) p. L. Walterovi (Uzeniny – lahůdky Mšeno), p. T. Wallnerovi, majiteli chovné stanice VO ze Sedleckých skal, manželům Kummerovým, majitelům chovné stanice MMGH z Podhradní roviny,  p. K. Zabilanskému (Zahradnictví Mšeno), KABE Mšeno. Dále děkujeme Středočeským vodárnám a. s., která nám velmi vypomohla. Poděkování patří také p. M. Martínkovi, majiteli restaurace Obecník, za zapůjčení prostor, vzornou obsluhu a za zabezpečení mobilních občerstvení během těchto dvou dnů. Náš dík samozřejmě patří i všem přátelům myslivcům, kteří nám nezištně pomohli zabezpečit důstojný průběh 4. ročníku zkoušek honičů.

Božena Nová, předseda MS Liška Sedlec