Marie Štráchalová   jsme v závěru roku 2005. Pro mnohé to byl rok úspěšný, pro někoho naopak. Někteří jej neprožívali po stránce zdraví zrovna úspěšně, někdo se narodil, někdo zemřel, řekla bych, tak, jak život šel.

   Zrovna tak v našem městě se nám něco podařilo a něco méně, případně vůbec. Bilancovat však budeme až během měsíce ledna, kdy zhodnotíme konkrétní akce v našem městě Mšeně. Ale už dnes vám všem, kteří jste přiložili ruku k jakékoli pomoci městu, děkuji. Pro všechny z  vás platí moje přání pevného zdraví, dobré pohody a spokojenosti. Dovolím si toto přání vyslovit i jménem celého městského zastupitelstva.

   Do příštího roku vás všechny prosím: dejte si malé předsevzetí, že každý z nás udělá každý den alespoň jeden dobrý skutek. Výsledkem bude spokojenost, úsměvy na tvářích a pohoda. Děkuji vám.

Marie Štráchalová, starostka města