Jitka Zelenková   Taneční orchestr ZUŠ Mělník, řízený Karlem Horňákem, opět nezklamal. Všichni ti, kteří se zúčastnili veřejného vystoupení k oslavě 731. výročí města Mělníka, měli možnost zažít krásný kulturní večer a zároveň vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši velký vzestup tohoto tělesa. Jitka Zelenková

   Ve druhé polovině programu vystoupila jako host Jitka Zelenková, velice skromná zpěvačka a dlouholetá celebrita. Přítomné přímo uchvátila nejen svými písněmi, ale i vystupováním. Během programu stačila vyjmenovat všechny ty, kteří stáli u kolébky její pěvecké dráhy. Když čas „vypršel“, rozloučila se Jitka Zelenková nejen se všemi účinkujícími na pódiu, ale i s posluchači v sále. To ovšem netušila, že si obecenstvo silným potleskem vynutí přídavek.

   Nádherné kytice a slova díků na úplný závěr vám, paní Jitko i pane Karle, skutečně patřily. Hodně úspěchů, spokojenosti a pevné zdraví všem přeje

Zdeňka Kaulerová