Do mšenské základní školy zavítali čerti s Mikulášem a andělem již v pátek 2.12. ráno. Všem žákům ve třídách rozdali perníčky a banány, některým hříšníkům pohrozili, že je odnesou v pytli s sebou. Pekelná návštěva zabloudila nejen do tříd, ale i do školní kuchyně, kde i paní vedoucí ŠJ všechny překvapila  velmi pěknou básničkou.

   Mikulášský den pokračoval odpoledne taneční diskotékou na sále školy, spojenou se soutěžemi a nadílkou, kde opět nechyběl Mikuláš se svým doprovodem. Celý vydařený program si pro své mladší spolužáky připravili žáci IX. A třídy. Přítomné děti se mohly občerstvit limonádou a přihlížející babičky a maminky chutným punčem. Žáci se jen neradi rozcházeli již za tmy v podvečer do svých domovů.

Dana Dlouhá, Hana Nečasová