Běh Debří   V pátek 28. října jsme si připomněli den vzniku samostatného československého státu a naše Tělocvičná jednota Sokol Mšeno zahájila dvoudenní oslavu významného výročí – 140 let od vzniku Sokola ve Mšeně. 

   První akcí, kterou jsme samotné oslavy zahájili, byl 1. ročník v přespolním běhu s názvem „BĚH DEBŘÍ“. V páteční ráno se sešlo v pěkném prostředí lesoparku Debř 49 běžců od nejmenšího tříletého až po nejstaršího 74letého veterána. Třem nejlepším v každé kategorii byly předány keramické pamětní medaile, diplomy a další věcné ceny. Ostatní běžci také obdrželi diplomy a pamětní pohlednice připomínající toto významné výročí.

   Tři hodiny po poledni byla v sále sokolovny zahájena výstava, na které mohli návštěvníci zhlédnout historické  kroniky, fotografie, obrazy, diplomy i jiné dokumenty a písemnosti mapující dlouhou sokolskou historii. Kromě historických fotografií  si mohli přítomní prohlédnout velké množství fotografií ze současného sokolského života. Zajímavou sokolskou výstavku  příjemně obohatila svými výtvarnými díly Základní umělecká škola Mšeno. Žáci malovali především objekty a pamětihodnosti ze Mšena a okolí.

   Asi nejúspěšnější akcí se stala slavnostní akademie, kterou v páteční podvečer zhlédlo asi 300 diváků. Program akademie byl velmi pestrý: diváci mohli obdivovat malé i větší cvičence, kteří cvičili na žíněnkách, na trampolínce, skákali přes kozu i švédskou bednu a na závěr velkým aplausem diváci odměnili nejstarší cvičence – muže, kteří předvedli cvičení na bradlech.

   Na podiu se i tančilo – country a historické  tance předvedla děvčata z tanečního kroužku ze ZŠ Mšeno, společenské tance zatančili absolventi letošních tanečních kurzů a dále taneční pár tančící za Taneční studio manželů Stinkových.
Mšenské Intermezzo
   Diváci si poslechli i několik hudebních a pěveckých vystoupení: na flétny zahrálo kvarteto složené ze žákyň hudebního oboru ZUŠ Mšeno a p. učitelky Veroniky Skopcové,  sokolské písně a moravskou směs zazpívaly ženy ze Sokola Cítov, několik písniček velmi pěkně zazpívaly děti z pěveckého sboru Sluníčko, které vede od února pan Karel Horňák. Pod stejnou taktovkou  velmi úspěšně zvládli svou premiéru členové  pěveckého sboru „Intermezzo“. Téměř dvou a půl hodinový program v cela zaplněné sokolovně zábavně moderoval i jeden z účinkujících skvělý Miloš Jíra.

   Druhý den pokračovaly v sále sokolovny obě výstavy a na závěr  oslav byla připravena dvě divadelní představení: pro děti pohádka o čertech  a pro  dospělé zábavný hudební kabaret. Podle našeho názoru se oslavy vydařily, ale to necháme na posouzení těch, kteří se některé z akcí zúčastnili. Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav, ať již účinkujícím nebo organizátorům.

Hana Nečasová

Foto: Karel Horňák a Ivan Nekuda